top of page
joga pro nezavislost
Mantry
k poslechu
Tripl mantra

Posiluje sebedůvěru, rovnováhu a celkovou stabilitu našeho vnitřního bytí.

Tato mantra posiluje víru v to, že život jednoduše plyne a současně se přirozeně proměňuje. Podporuje osobnostní expanzi a tvořivost, zkrátka pohyb kupředu nebrzděný strachem, který má tendenci tvořivé síly spoutávat. Tato mantra má tři části. O první se říká, že obklopí člověka mocným ochranným světlem; o druhé, že odstraňuje překážky z duchovní cesty. Třetí část pak odstraňuje překážky z každodenního života.

Dhan Dhan Ram Das Guru

Tato posvátná píseň se zpívá, aby pomohla zázrakům přijít do života, aby se i nemožné dokázalo stát možným. Otevírá srdce vnitřní jistotě, že životní proud může přinést cokoliv, co člověk v dané chvíli postrádá, a odplavit, co jej trápí, že zkrátka mohou přijít lepší zítřky, ve které doufá. Může jít o problémy s láskou, nefunkční vztahy, pošramocené zdraví, o vytouženou prosperitu, vitalitu i šťastnou rodinu. Otevřené dveře srdce nechává zázraky vstoupit a proměňuje frekvence našich životů, tak abychom vše potřebné dokázali vpustit dovnitř.

Guru Guru Wahe Guru Guru Ram Das Guru

Guru Ram Das byl čtvrtým Guru Sikhů. Byl známý svou pokorou a léčitelskými schopnostmi. Proto tato mantra nese obraz a kvality těchto vlastností a posiluje je v člověku, který ji zpívá. Pracuje přímo s léčivou a ochrannou energií, je mantrou pokory. Skládá se ze dvou částí, ta první je projekcí mysli ke zdroji poznání, zatímco druhá část vyjadřuje moudrost, která přichází jako služebník nekonečna.

Ardas bhaee

Je mantrou a zároveň modlitbou. Ladí mysl, tělo i duši, aby fungovaly ve společné harmonii, která vede k naplnění životních potřeb. Tato mantra pomáhá překonávat rezistenci k vlastním zdrojům, ať už je důvod jakýkoliv.

Aakhan jor 

Nechá odpočívat vaše ego a vytváří prostor pro vaše božství. Odstraňuje negativitu a neutralizuje možnou destruktivní povahu vašich činů, tak aby vše, čím se projevujete směrem k ostatním, vycházelo z dobré podstaty.

Chattre chatre varti 

Jedná se o mantru používanou k odstranění strachu, úzkosti a fóbií, vedoucí k osobnímu vítězství. Strachu a pochybnostem lze čelit i s jistou noblesou a díky tomu můžeme pocítit hlubokou odvahu a sílu vycházející zevnitř. Duchovní bojovník tak může dojít svého vítězství.

Rakhe Rakhena har

Tato mantra pomáhá v situacích, kdy se cítíme fyzicky slabí nebo vnímáme, že máme jen omezené možnosti k dosažení toho, co chceme. Je to píseň vítěze, který se nechá vést rukou prozřetelnosti a je v souladu s jejím plynutím. Odstraňuje překážky na cestě k naplnění vlastního osudu. Zpívání této mantry také pomáhá mírnit výkyvy mysli.

Har Haray Hari Wahe Guru

Je mantra, která nám s použitím prvotní tvořivé síly dovoluje zbavit se toho, co nám brání v projevu a přivádí nás do náročných životních situací. Může člověka provést jakoukoliv vnitřní blokací a pomoci rozproudit jeho vlastní tvořivou energii.

Gobinde mukanday

Říká se, že tato mantra pomáhá odstranit karmické bloky a chyby minulosti. Kromě toho, že pomáhá vyčistit podvědomí, působí na vyvážení obou hemisfér mozku a podporuje v posluchači schopnost trpělivosti a soucitu. Zároveň povzbuzuje důvěru a sebeúctu. Kromě toho jde o obzvláště silnou mantru pro ty, jejichž spánek není dostatečně dlouhý a kvalitní.

Har har mukanday

Tato mantra osvobozuje člověka od jakéhokoliv bloku, který ho omezuje. Mění výzvy v příležitosti a odstraňuje strach z toho, co stojí před ním jako zatím nepoznané.

Sat Narayan

Tato mantra se zpívá, aby podpořila vnitřní mír, který se ve vnějším prostoru člověka manifestuje jako radost a štěstí. Narayan je mantrou nekonečna, pomáhá „jít s proudem“ toho, co nás přesahuje a je ve své podstatě dobré.

Aap Sahaee Hoa

Tato mantra působí jako podpora v okamžiku, kdy člověk pociťuje strach vykročit do neznáma. Poskytne ochranu a podpoří duševní rovnováhu a klid, které jsou pro nové kroky potřeba.

Wahe Guru

Vyjadřuje těžko popsatelnou a velmi individuální zkušenost přechodu z temnoty do světla (od nevědomosti k pravému a hlubokému porozumění). Tato mantra je propojením s nekonečným učitelem naší duše.

Pavan Pavan Pavan Pavan

Pavan je vzduch, dech, nosič prány, životní síly. Tato mantra mluví o dechu jako o velkém učiteli. Zvyšuje kapacitu pránické energie a posiluje uvědomění toho, že tato univerzální tvůrčí síla je i vaší osobní součástí.

Ra Ma Da Sa, Sa Say So Hung

Tato mantra člověka ladí jako výjimečný hudební nástroj, který dokáže znít blahodárným rytmem, v tempu jeho duchovního srdce.

I am happy

Sat Nam znamená „moje pravá identita“, zatímco Wahe Guru je jako WOW! - výkřik údivu. Slovo Guru označuje toho, který nás vede k pravé podstatě naší duše a dokáže rozptýlit temnotu. Spojení Wahe Guru tedy můžeme také vnímat jako proces příchodu do světla, pozvednutí našeho vědomí.

bottom of page