joga pro nezavislost
Přinášíme jógu tam, kde je potřeba

Nabízíme 60 nebo 90minutové lekce terapeutické jógy. Naše lekce jsou skupinové, a tak se při nich potkávají lidé, kteří řeší podobné obtíže. Každá hodina je jiná, ale vždy směřuje ke stejnému cíli: posílit nervový systém, nalézt emocionální rovnováhu, podpořit pozitivní přístup k životu i k sobě samému.. 

 

Chcete jógu i na svoje oddělení?

Jak terapeutická jóga funguje ?

Jógové sestavy pomáhají soustředit se na přítomný okamžik, a tím i na probíhající léčbu. Začínáme vždy fyzickým cvičením. Díky němu aktivujeme tělo a dokážeme pak lépe vnímat jeho signály. Přes pohyb se učíme aktivovat vnitřní sílu i rovnováhu, která je tolik potřebná pro léčení. 

 

Meditace a dechová cvičení pak umožňují obrátit pozornost do nitra a budovat laskavý přístup k vlastnímu tělu. Jóga není soutěživá aktivita, ale čas, který každý věnuje pouze sám sobě. Při pravidelném cvičení se zlepšuje fungování nervového systému, nevhodné vzorce se pomalu rozpouští a klienti mají více odvahy i síly pro návrat do běžného života.

Praktické informace

Lekce jógy jsou z velké části hrazené z nadačních fondů a příspěvků od našich dárců. Spoluúčast nemocnice je vždy individuální.

 

V současnosti působíme v Psychiatrické nemocnici Bohnice:

  • AT ženy oddělení 7, 8

  • AT muži oddělení 18

  • Akutní péče oddělení 1

Thomayerově nemocnici:

  • Oddělení dětské psychiatrie

Studie o terapeutické kundaliny józe I.

Studie o terapeutické kundaliny józe II.