top of page
joga pro nezavislost
Vytváříme prostor pro léčení

V rámci našich lekcí cvičíme terapeutickou jógu, tedy takovou, která pomáhá při řešení konkrétních obtíží. Nenahrazuje klasickou léčbu, ale doprovází ji a podporuje. Vycházíme přitom z praxe kundalini jógy, která kombinuje meditaci, fyzické cvičení a dýchací techniky.

Jak jóga funguje při léčbě závislostí?

Jógové sestavy pomáhají soustředit se na přítomný okamžik, a tím i na probíhající léčbu. Začínáme vždy fyzickým cvičením. Díky němu aktivujeme tělo a dokážeme pak lépe vnímat jeho signály. Přes pohyb se učíme překonávat sebe samé, nacházet vnitřní sílu i rovnováhu, která je tolik potřebná pro léčení. 

 

Meditace a dechová cvičení pak umožňují obrátit pozornost do nitra a budovat laskavý přístup k vlastnímu tělu. Jóga není soutěživá aktivita, ale čas, který každý věnuje pouze sám sobě. Při pravidelném cvičení se zlepšuje fungování nervového systému, návykové vzorce se pomalu rozpouští a klienti mají více odvahy i síly pro návrat do života bez závislosti. 

 

Organizujeme cvičení v léčebnách, online lekce jako prevenci i podporu v abstinenci a intenzivní workshopy.

bottom of page