top of page
joga pro nezavislost
Jógová terapie je ideální odpovědí na složité výzvy naší doby.

Podle filozofie jógy se lidé skládají z integrovaného systému mysl-tělo-duše. Pro dosažení optimálního zdraví a pohody je potřeba, aby byly všechny části tohoto vnitřního systému v rovnováze a harmonii. Proto jóga pracuje tak, aby ve svém působení všechny tři aspekty zahrnula a podpořila jejich vzájemné vztahy.

Jógová terapie tak vždy zohledňuje jedinečnost každého člověka, jeho vnější schránky i vnitřního světa. Dotýká se otázek zdraví a prevence nemocí s ohledem na fyzické, duševní a emocionální síly, se kterými daný člověk prochází životem. Terapeutické kvality jógové práce tak mohou na základě pochopení individuality klienta rozpustit stagnující fyzické i duševní prvky, podpořit tělo v procesu samoléčení a obecně přivést člověka do kontaktu s jeho vnitřní esencí, potenciálem.

 

To však vyžaduje pochopení funkčnosti lidského těla, hluboké znalosti jógových technik a v neposlední řadě jemné a citlivé doprovázení klienta na jeho cestě. Proto je jógová terapie převážně vedena ve velmi malé skupině, vždy se zaměřením na konkrétní téma nebo v podobě individuálních konzultací.

 

Moudrost jógy je odpradávna uznávaná pro své léčebné a terapeutické vlastnosti. Zcela přirozeně tak v současné době, v odpovědi na potřeby společnosti, nabírá na síle. Stále více i v podobě disciplíny podložené lékařský výzkumem. 

bottom of page